Společnost

Vám přínáší...

Registrujte se do BOSSA demo soutěže:

SLEDUJTE BOSSA BENCHMARK - ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA FINANČNÍCH TRHŮ

VYZKOUŠEJTE SI RŮZNÉ OBCHODNÍ METODY POMOCÍ NAŠEHO E-LEARNINGU

TEPRVE S FOREXEM ZAČÍNÁTE? STÁHNĚTE SI NÁŠ E-BOOK -

1. INTERAKTIVNÍ KNIHU O INVESTOVÁNÍ NA FOREXU

Výsledky 2. kola soutěže

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAJDETE ZDE.

Prohlášení o demo účtech:

Dovolujeme si Vás upozornit, že Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační složka Česká republika (dále jen „Bossa“) poskytuje DEMO účet BossaFX pouze pro demonstrační účely. Transakce uskutečněné na DEMO účtu BossaFX nevedou k žádnému právnímu vztahu, ani závazku mezi Bossa a zákazníkem a výsledky transakcí uzavřených na demo účtu BossaFX se neodrážejí ve výsledcích získaných z transakcí uzavřených prostřednictvím reálného účtu BossaFX s reálnými finančními prostředky. Zákazník si je vědom, že investiční rozhodnutí, která jsou realizována bez skutečného zapojení vlastních finančních prostředků se liší od investic s reálnými penězi. Zákazník si je vědom, že transakce provedené na reálném účtu BossaFX mohou mít za následek významné ztráty kapitálu.


Upozornění na rizika:

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences) (dále jen „CFDs") jsou finančními produkty spojenými se silným pákovým efektem a jako takové nemusí být vhodné pro každého klienta. Před zahájením obchodování se CFDs byste měli důkladně zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstupovat rizika. Upozorňujeme, že při obchodování se CFDs existuje možnost, že byste mohli utrpět ztrátu u části nebo u celého objemu prostředků představujících úvodní maržový vklad (initial margin) a že byste tedy neměli investovat finanční prostředky, které si nemůžete dovolit takto ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním se CFDs a vyhledat radu od nezávislého finančního poradce. Podrobný popis rizik spojených s investování CFDs včetně využití automatických obchodních systémů je popsán v dokumentu Prohlášení o seznámí se s investičními riziky, který naleznete zde.Vyloučení odpovědnosti:

Potvrzuji, že jsem se seznámil s „Pravidly - Demo Soutěž 2018“ (dále jen „Pravidla“) této soutěže na demo účtech a souhlasím s nimi. Dále jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve Varšavě, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy) okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských zlotých), jednající prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532 (dále jen „Bossa“) o účelu shromažďování osobních údajů, tj. účasti v soutěži „Demo Soutěž 2018” a to v souladu s „Pravidly“, účasti na školeních a soutěžích pořádaných společností Bossa, příprava analýz a reportů, propagace vlastních služeb, ohlašovací povinnost dohledovým organům – bude-li třeba. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů. Souhlasím se zasíláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti, (v platném znění). Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje v této registraci jsou pravdivé.Upozorňujeme, že konverzace s našimi zaměstnanci jsou nahrávány. Vezměte prosím na vědomí, že v případě rozhovorů týkající se poskytování služeb pro převzetí a převedení příkazů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, k provedení příkazů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů nebo k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů na vlastní účet, Vám bude záznam na žádost zpřístupněn po dobu požadovanou zákonem, ne delší než pět let.


Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532, dále jen „Bossa". Bossa vykonává činnost na základě oprávnění vydaného polským Úřadem finančního dozoru a podléhá jeho dozoru. Bossa podléhá rovněž dozoru ze strany České národní banky.


Materiály obsažené na těchto webových stránkách, včetně informací o investičních službách, které Bossa poskytuje, nejsou zaměřeny na osoby s bydlištěm nebo se nacházející ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo Jižní Africe nebo v jiné jurisdikci, kde by to znamenalo porušení příslušných tamějších zákonů, nejsou určené k vydání, publikaci nebo jakékoli distribuci, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, v jakékoli takové jurisdikci, a osoby s bydlištěm nebo se nacházející v některé z uvedených jurisdikcí k nim ani nesmí přistupovat. Žádná z informací obsažených na těchto webových stránkách nepředstavuje, a neměla by být vykládána jako, finanční poradenství či jakékoli doporučení koupit, prodat, držet nebo upustit od nákupu nebo prodeje jakéhokoli investičního nástroje zmíněného na těchto webových stránkách nebo uskutečnit jakoukoli jinou investiční transakci týkající se takového investičního nástroje.