+420 226 895 901

VYPLNIT KVÍZ

Každý týden získá jeden soutěžící

knihu "Jak se stát forexovým obchodníkem"

a jeden z Vás se bude moci zúčastnit mentoringu od profesionálního tradera Ondřeje Hartmana z FXstreet.cz.

Jste připraveni na forex?
Otestujte se.

Soutěžit můžete od 12. 11. do 15. 12. 2019.


Soutěž už skončila!

Po registraci zašleme na Váš e-mail odkaz na vyplnění testu.

Výhry

5x kniha

Jak se stát forexovým obchodníkem

Ondřej Hartman

Ondřej Hartman

Ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny otázky správně, vylosujeme po skončení každého týdne jednoho, který získá tuto knihu.

3 hodiny mentoringu

s profesionálním traderem

Ondřejem Hartmanem

Ze všech soutěžících, kteří odpověděli na všechny otázky správně a v kvízu zaškrtli políčko Mám zájem o mentoring, vylosujeme po skončení soutěže jednoho, který získá osobní mentoring s jedním z nejlepších českých traderů.

Kniha Jak se stát forexovým obchodníkem

1. krok: REGISTRACE

Pravidla soutěže

2. krok: VYPLNĚNÍ TESTU

Do soutěže je nutné se zaregistrovat vyplněním a odesláním formuláře na této stránce. Po registraci Vám bude zaslán odkaz na vyplnění kvízu na zadaný e-mail.

Test je možné vyplnit online a nepotřebujete k němu žádné přihlašovací údaje.

Nezapomeňte vyplnit své kontaktní údaje, abychom se s Vámi v případě výhry mohli spojit.

3. krok: VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny otázky správně a v kvízu zaškrtli políčko Mám zájem o mentoring, vylosujeme po skončení soutěže jednoho, který získá 3 hodiny osobního mentoringu od profesionálního tradera Ondřeje Hartmana v hodnotě 6 000,- Kč bez DPH.


Ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny otázky správně, dále vylosujeme po skončení každého týdne jednoho, který získá knihu "Jak se stát forexovým obchodníkem". Soutěž trvá 5 týdnů a bude tedy vylosováno 5 výherců knih. Termíny jednotlivých týdnů, a tedy 5 kol soutěže, jsou:


12. 11. 0:00 - 17. 11. 23:59

18. 11. 0:00 - 24. 11. 23:59

25. 11. 0:00 - 01. 12. 23:59

02. 12. 0:00 - 08. 12. 23:59

09. 12. 0:00 - 15. 12. 23:59


Vítěze zveřejníme na této stránce do 5 pracovních dnů po skončení každého týdne.

Výherce budeme kontaktovat e-mailem. V případě nepřevzetí výhry do 30 dnů od zaslání e-mailu

si vyhrazujeme právo předat výhru dalšímu nejlepšímu soutěžícímu v pořadí.


Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.


Pravidla soutěže

VYPLNIT KVÍZ

Soutěž již skončila! Pokud si chcete ověřit své znalosti, vyplňte registrační formulář výše a na e-mail Vám zašleme odkaz na vyplnění testu.

VÝHERCI TÝDENNÍCH KOL A HLAVNÍ CENY

V jednotlivých týdnech získali týdenní výhru - knihu Jak se stát forexovým obchodníkem:


1. kolo 12. 11. - 17. 11. -  p. Stropnický

2. kolo 18. 11. - 24. 11. - p. Šimek

3. kolo 25. 11. - 1. 12. - p. Odehnalová

4. kolo 2. 12. - 08. 12. - p. Jež

5. kolo 9. 12. - 15. 12. - p. Kocfelda


Výherce 3 hodin mentoringu s Ondřejem Hartmanem - p. Jež


BLAHOPŘEJEME!

Společnost BOSSA působí na polském trhu s cennými papíry přes 20 let a stála na počátku vzniku online obchodování na burze. Řadí se tak mezi nejdéle působící brokery v Polsku a zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Patří do kapitálové skupiny s Bankou ochrany životního prostředí (BOŚ S.A.), která je kotovaná na varšavské burze a vlastněna mezi jinými významnými polskými státními podniky.


Bossa se za dobu své existence dočkala v Polsku mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější se řadí ocenění z varšavské burzy. Dále již devátým rokem v řadě se umístila na stupních vítězů brokera roku polské edice časopisu Forbes za obsluhu klientů a vzdělávací programy. Nejvíce bodů, a tedy prvenství, získala Bossa v kategorii výborně fungujících a stabilních obchodních platforem.


Od roku 2012 vstupuje BOSSA také na český trh, kde může své klienty oslovit obchodní platformou MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou podporou a zpravodajstvím v českém jazyce. Významnou přidanou hodnotou je komplexní systém bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů.

KONTAKTUJTE NÁS

sales@bossa.cz


+420 226 895 901

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


Informace obsažené na této stránce nepředstavují doporučení ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Žádné informace ani názory prezentované na této stránce nepředstavují výzvu ani nabídku nákupu nebo prodeje finančních nástrojů. Bossa upozorňuje, že informace zde obsažené nepředstavují služby investičního poradenství ve smyslu ustanovení týkajících se obchodování finančními nástroji, ani nejsou nabídkami k prodeji nebo nákupu finančních nástrojů uvedených na této stránce, na jejich základě se ani neuzavírá žádná smlouva a nevzniká žádný závazek. Bossa nezaručuje, že jsou tyto informace přesné, kompletní a správné. Bossa, její řídící orgány, dozorčí orgány, ani zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jednání nebo upuštění od jednání investora na základě informací prezentovaných na této stránce, nenesou rovněž odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk investora, ani za žádné škody, které investor utrpěl v důsledku svých investičních rozhodnutí, ani za finanční a nefinanční následky využití těchto informací. Veškeré názory, prognózy, kalkulace a odhady uvedené v informacích předávaných na této stránce představují pouze subjektivní hodnocení autora v okamžiku jejich vydání. Zákazník využívá informace sdělované na této stránce na vlastní riziko a odpovědnost.